Affärsetik

Som marknadsledare i vår bransch har vi även ett stort samhällsansvar. Våra kunder ställer ständigt högre etiska krav och vi måste möta dem för att fortsätta vara marknadsledande.

Att ta samhällsansvar är samtidigt ett sätt att locka och behålla duktiga medarbetare. Investerare, särskilt de institutionella aktieägarna, följer också att vi har en fortsatt hög affärsetik.

Vårt synsätt

God affärsetik innebär inte bara att leva upp till alla relevanta lagar och regler eller att följa interna policyer och avtal med kunder och leverantörer. Vi måste även följa, förstå och agera utifrån vad våra ägare, kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter, som exempelvis medierna, anser vara etiskt uppförande. Att möta de här förväntningarna är ett sätt att försäkra oss om att vi är fortsatt relevanta som partner, arbetsgivare och att vi är en attraktiv investering.

Eltel har skrivit under Förenta Nationernas Global Compact och de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och anti-korruption. FNs principer är del av våra interna policyer.

Code of Conduct

Fair Play är en e-utbildning som går igenom grunderna för vår uppförandekod, och andra styrande policyer, inklusive affärsetik, whistleblowing, anti-korruption, riskbedömning och dataskydd. Utbildningen är obligatorisk för alla Eltels medarbetare.

Visselblåsarfunktion

Vi jobbar hårt för att inget oetiskt eller olämpligt ska inträffa. Om det ändå gör det måste vi ha pålitliga verktyg och procedurer på plats för att fånga upp det så snabbt som möjligt. Vår visselblåsarfunktion gör det möjligt för anställda, partners eller kunder att rapportera brott mot vår uppförandekod eller annan policy. Rapporteringen kan ske anonymt via telefon eller email. Rapporten handhas av Eltels chefsjurist som i sin tur rapporterar till revisionsutskottet, som utgörs av delar av styrelsen. Alla ärenden utreds konfidentiellt innan resultatet rapporteras tillbaka till visselblåsaren.

Relaterade länkar

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com