Ägarstruktur

Största aktieägarna

Flaggningsanmälan

Datum Namn AK AK C Totalt antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
14.7.2017 Solero Luxco S.á.r.l. 24 083 138 24 083 138 15,38 15,33
22.8.2017 Wipunen Asset Management Oy 8 000 000 8 000 000 5,11 5,09
29.8.2017 Niklas Herlin
(genom företag som kontrollerats av enskild)
8 000 000 8 000 000 5,11 5,09

 

Storleksklasser

Ägande fördelat på sektor

Dela

Petter Traaholt +46 72 59 54 749

petter.traaholt@eltelnetworks.se