Ägarstruktur

Största aktieägarna

Flaggningsanmälan

Datum Namn AK AK C Totalt antal aktier Aktiekapital, % Röster, %
14.7.2017 Solero Luxco S.á.r.l. 24 083 138 24 083 138 15,38 15,33
22.8.2017 Wipunen Varainhallinta Oy 8 000 000 8 000 000 5,11 5,09
29.8.2017 Niklas Herlin
(genom företag som kontrollerats av enskild)
8 000 000 8 000 000 5,11 5,09
1.4.2018 Zeres Capital AB 10 898 568 10 898 568 6,94 6,96
14.6.2018 Zeres Capital AB 4 218 568 4 218 568 2,7 2,7
15.6.2018 Wipunen Varainhallinta Oy*, Mariatorp Oy*, Riikantorppa Oy* 26 000 000 26 000 000 16,55 16,6
8.11.2018 Wipunen Varainhallinta Oy*, Mariatorp Oy*, Riikantorppa Oy* 32 000 000 32 000 000 20,43 20,43

*Företagen har enats om ett långsiktigt enhetligt uppförande när det gäller företagsledningen genom att samordna användningen av sina rösträtter. Dessa avsikter har offentliggjorts och Bolaget har fått skriftligt meddelande om att de har enats om att agera på det här sättet.

Storleksklasser

Ägande fördelat på sektor

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se