Communication

Segmentet Communication tillhandahåller underhållstjänster och uppgraderingar samt projektarbeten till telekomoperatörer och andra ägare av kommunikationsnätverk.

Segmentet verkar i Norden, Baltikum, Tyskland och Polen och verksamheten kännetecknas av långsiktiga kundsamarbeten, med en jämn orderingång som huvudsakligen genereras genom ramavtal. Verksamheten drivs främst av teknikuppgraderingar, underhållsbehov och ökad efterfrågan på förbättrad nätkapacitet och snabbare nät, samt ökad nätkapacitet.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com