Eltels erbjudande inom Communication

Det moderna samhället är helt beroende av kommunikationsnätverk – digitaliseringen, ökad efterfrågan på datatrafik och uppkoppling driver på införandet av den senaste tekniken.

Eltel tillhandahåller ett brett utbud av installations- och underhållstjänster till telekomoperatörer och andra ägare av kommunikationsnätverk. Där ingår design, planering, byggnation, installation, uppgraderingar samt drift och underhåll av mobila och fasta kommunikationsnät. Eltel är en pionjär bland tjänsteleverantörer och har introducerat ett antal banbrytande innovationer och lösningar på infranetmarknaden. Vi gör det i nära samarbete med våra kunder, operatörer och leverantörer.

Vi är marknadsledande i Norden och har utöver det verksamhet i Litauen och Tyskland. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktiga kundsamarbeten och en jämn orderingång som huvudsakligen genereras genom ramavtal. Verksamheten drivs främst av teknikuppgraderingar, underhållsbehov och ökad efterfrågan på förbättrad kapacitet och snabbare nätverk.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com