Definitioner och nyckeltal

Eltel tillämpar ESMAs (European Securities and Markets Authority – Den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) riktlinjer för alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures). Utöver finansiell data som definieras i IFRS, presenteras specifika nyckeltal, s.k. alternativa nyckeltal för att återspegla resultatet i den underliggande verksamheten, underlätta analys av koncernens utveckling i linje med koncernledningens uppföljning och öka jämförbarheten mellan olika perioder. Dessa alternativa nyckeltal ersätter ej nyckeltal definierade enligt IFRS.

 

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.com