Delårsrapport januari-september 2019 – Presentation

Juli–september 2019

 • Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 %
 • Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och operativ EBITA-marginal 1,5 % (0,2)
 • EBIT 3,9 miljoner euro (-0,2) och EBIT-marginal 1,4 % (-0,1)
 • Resultat efter skatt -3,9 miljoner euro (-9,6)
 • Resultat per aktie -0,03 euro (-0,06), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,7 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3) uppgick till -0,1 miljoner euro (-16,8).

Januari–september 2019

 • Nettoomsättning 808,8 miljoner euro (858,1). Total tillväxt -5,7 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -3,9 %
 • Operativt EBITA(2) 3,6 miljoner euro (-5,2) och operativ EBITA-marginal 0,4 % (-0,6)
 • EBIT 2,5 miljoner euro (-9,0) och EBIT-marginal 0,3 % (-1,0)
 • Resultat efter skatt -13,3 miljoner euro (-18,9)
 • Resultat per aktie -0,09 euro (-0,13), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,6 miljoner euro. Jämförbart kassaflöde från den löpande verksamheten innan tillämpning av IFRS 16(3) uppgick till -33,8 miljoner euro (-66,8).

Väsentliga händelser under och efter tredje kvartalet

 • Den 6 augusti 2019, tecknade Eltel ett avtal om att avyttra den polska Communication-verksamheten till VINCI Energies. Avyttringen slutfördes den 14 oktober 2019 och den totala köpeskillingen uppgick till 12,6 miljoner euro.
 • Den 1 september 2019, utsågs Mikael Malmgren, Eltels dåvarande strategi- och affärsutvecklingsdirektör, till Chief Financial Officer, CFO, och Chief Operating Officer, COO, för Eltel Sverige och lämnade därmed koncernledningen.
 • Den 24 oktober 2019 meddelandes det att Petter Traaholt, Chief Financial Officer (CFO) i Eltel, kommer att lämna företaget i slutet av februari 2020 för att tillträda tjänsten som CFO på V.Group. En rekryteringsprocess har inletts.
Miljoner euro jul-sep 2019 jul-sep 2018 Förändring % Miljoner euro jan-sep 2019 jan-sep 2018 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 103,1 112,0 -7,9 Power 284,7 323,7 -12,0
Communication 176,3 180,2 -2,1 Communication 515,4 520,2 -0,9
Other 3,1 7,5 -58,5 Other 10,1 19,6 -48,6
Koncern 281,8 295,9 -4,8 Koncern 808,8 858,1 -5,7
Operativt EBITA(2) Operativt EBITA(2)
Power -3,6 0,2 N/A Power -5,5 1,4 N/A
Communication 9,4 6,8 36,9 Communication 16,1 15,1 6,3
Other -0,2 -3,2 93,8 Other -0,1 -10,1 98,7
Ej allokerade poster(4) -1,4 -3,3 56,8 Ej allokerade poster(4) -6,9 -11,6 40,1
Koncern 4,1 0,5 682,4 Koncern 3,6 -5,2 169,3

(1) Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter.
(2) Eltel följer segmentens lönsamhet med operativt EBITA. Se sidan 23 för definitioner av nyckeltal.
(3) Se sidan 22 för mer information om IFRS 16 påverkan på kassaflödet.
(4) Poster som inte har allokerats till rörelsesegmenten utgörs av koncernlednings- och stödfunktioner.

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se