Delårsrapport Q4 2018 – Presentation

Oktober–december 2018

 • Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 %
 • Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och operativ EBITA-marginal 0,9 % (0,6)
 • EBIT -0,2 miljoner euro (1,2) och EBIT-marginal -0,1 % (0,3)
 • Resultat efter skatt -3,3 miljoner euro (-7,7)
 • Resultat per aktie -0,02 euro (-0,05), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 70,0 miljoner euro (42,3)

Januari–december 2018

 • Nettoomsättning 1 188,9 miljoner euro (1 329,9). Total tillväxt -10,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication 0,3 %
 • Operativt EBITA** -2,2 miljoner euro (-25,5) och operativ EBITA-marginal -0,2 % (-1,9)
 • EBIT -9,2 miljoner euro (-184,6) och EBIT-marginal -0,8 % (-13,9)
 • Resultat efter skatt -22,2 miljoner euro (-204,6)
 • Resultat per aktie -0,15 euro (-1,56), före och efter utspädning
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,2 miljoner euro (-65,2)

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

 • Den 14 december 2018 meddelades det att Leif Göransson utnämnts till Verkställande Direktör, VD, för Eltel Sverige från och med den 1 januari 2019. Leif efterträdde Casimir Lindholm som sedan oktober varit tillfällig VD för Eltel Sverige.
 • Den 1 januari 2019 utsågs Elin Otter, Kommunikations- och IR chef, till ny medlem av Eltels koncernledning.
 • Under perioden oktober 2018-januari 2019 tecknade Eltel sex betydande kontrakt till ett värde av cirka 158 miljoner euro.
Miljoner euro okt-dec 2018 okt-dec 2017 Förändring % Miljoner euro jan-dec 2018 jan-dec 2017 Förändring %
Nettoomsättning Nettoomsättning
Power 115,1 130,7 -11,9 % Power 438,8 470,4 -6,7 %
Communication 207,1 215,6 -3,9 % Communication 727,3 756,8 -3,9 %
Other 3,6 27,6 -87,1 % Other 23,1 103,8 -77,7 %
Koncern 330,9 374,2 -11,6 % Koncern 1 188,9 1 329,9 -10,6 %
Operativt EBITA** Operativt EBITA**
Power -1,9 -0,5 -309,2 % Power -0,5 -0,3 -99,6 %
Communication 9,7 12,9 -24,6 % Communication 24,8 34,5 -28,1 %
Other -1,1 -5,8 81,3 % Other -11,1 -43,7 74,5 %
Ej allokerade poster -3,8 -4,4 13,5 % Ej allokerade poster -15,4 -16,1 4,2 %
Koncern 2,9 2,2 34,4 % Koncern -2,2 -25,5 91,2 %

*Justerat för sålda verksamheter och valutaeffekter
** För en beskrivning av beräkningarna, se sidan 20

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se