Eltel Årsredovisning 2015

”Vår roll i att säkra samhällskritisk infrastruktur har blivit ännu viktigare”

2015 var ett mycket framgångsrikt och intressant år för Eltel. Vår notering på Nasdaq Stockholm har genererat klara operativa fördelar, både extern och internt. Vi har stärkt vår ledande marknadsposition ytterligare genom att ta hem flera stora kontrakt, i synnerhet inom tillväxtområden som fiberutrullning och installation av smarta mätare. Under 2016 kommer vi fortsätta att dra fördel av vår storlek, vår internationella plattform, våra goda kundrelationer och engagerade medarbetare – med fokus på effektivitet, organisk tillväxt och ytterligare noggrant utvalda förvärv.

Relaterade dokument

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.com