Om Infranet

Megatrender som klimatförändringen, digitalisering, urbanisering och behovet av säkerhet påverkar våra verksamhetsförutsättningar, och erbjuder både möjligheter och utmaningar. De påverkar de primära slutmarknaderna el- och kommunikationsnätverk som byggs ut, uppgraderas, driftsätts och underhålls för att tillgodose människors dagliga behov.

Begreppet Infranet skapades av Eltel för över 10 år sedan som en samlingsterm, baserad på orden infrastruktur och networks.

De nordiska länderna var pionjärer i Europa när det gäller avregleringen av el- och telekommarknaderna, vilket har skapat en stark position för oss i Norden och ett försprång när andra marknader i Europa avregleras.

Den framtida marknaden för tekniska Infranet tjänster karaktäriseras av trender som ökande regulatoriska krav, fortsatt ökad outsourcingnivå, åldrande kraftinfrastruktur, ökad användning av förnyelsebar energy och energieffektiva lösningar, teknikdrivna skiften i konsumenternas efterfrågan och nätkonvergensen.

 

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com