Våra tjänster

Eltel levererar fälttjänster för kritisk infrastruktur såsom el- och kommunikationsnätverk, så kallade infranets.

Vi säkrar det moderna samhällets livlinor

Vi ser till att samhället fungerar genom att säkerställa att elkraft levereras till slutanvändarna och säkra goda kommunikationsförbindelser.
Våra tjänster gör också samhället robustare med välskötta och moderna el- och kommunikationsnätverk. Vi är stolta yrkesmänniskor som vet att vårt arbete gör skillnad.

Eltel – vi formar framtidens infranet

Våra kunder är telekomoperatörer och andra ägare av kommunikationsnätverk. Vi arbetar även för ägare av eldistributionsnät
och nationella transmissionssystemoperatörer. Vårt arbete sker till största delen genom långsiktiga ramavtal som löper mellan två och fem år. Det gör att vi kan skapa och upprätthålla långsiktiga relationer med våra kunder och genom ett nära samarbete hjälpa dem att uppnå
sina mål. Vår strategi Operational Excellence fokuserar på att uppfylla våra kundlöften, samt att effektivisera vår verksamhet och förbättra produktiviteten.


Vad är ett infranet?

Begreppet infranet är en samlingsterm som skapades av Eltel för över tio år sedan och bygger på orden infrastruktur och networks. Infranetsektorn omfattar hur el- och kommunikationsnätverk byggs ut, uppgraderas, driftsätts och underhålls.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com