Eltel vinner Huaweis europeiska Health & Safety Award 2016

Eltel har vunnit Huaweis europeiska Health & Safety Award 2016. Tillkännagivandet gjordes vid Huaweis Europe Partner Convention 2016 i Düsseldorf den 10 oktober 2016. Eltel har samarbetat med Huawei i tio år i europeiska mobilutbyggnadsprojekt. Huawei är en av världens ledande leverantörer av informationsteknik och telekommunikationslösningar.

Hälsa & Säkerhet har varit ett ständigt växande fokusområde för Eltel sedan 2011 då ett nytt program lanserades för att förändra kulturen och bli mer proaktiv när det gäller att förebygga olyckor och skador. Nya policys för hälsa, säkerhet och miljö samt ett koncerngemensamt ledningssystem infördes. Några av de viktigaste punkterna i programmet var systematisk rapportering av incidenter samt att aktivera platsbesök och tillbudsrapporter. Därutöver betonades vikten av att dela information avseende konkreta fall, med all personal, om hur olyckor kan elimineras genom att vara proaktiv. Likaså vikten av att cheferna föregår med gott exempel i etablerandet av säkerhetsprocedurer som gemensam praxis inom hela Eltel.

Huaweis avdelning för Upphandling & Kvalificering kommenterar: ”Huaweis europeiska Health & Safety Award 2016 ges till Eltel. Det innebär ett formellt erkännande och ett tack till Eltel och dess anställda för sina insatser, bidrag och framsteg inom området Hälsa & Säkerhet som kontrakterad entreprenör. Detta är en viktig milstolpe som vi alla kan vara stolta över. På Huawei, i linje med vår uppförandekod och etiska regler, strävar vi efter att endast kontraktera de partners som delar vårt engagemang och tillsammans arbetar för att förverkliga dem. I det sammanhanget är Hälsa & Säkerhet högsta prioritet på Huawei. Säkerhetsarbetet bland våra partners anställdas är i dessa tider mycket uppskattat.”

Håkan Kirstein, President and CEO – Eltel AB kommenterar: ”Huaweis erkännande av Eltel och vårt arbete inom Hälsa & säkerhet uppskattas mycket och motiverar alla våra medarbetare att arbeta mot en ännu högre standard. Vi klättrar ofta upp i höga master och torn i en mängd olika väderförhållanden. Därutöver finns mer vardagliga faror såsom när kablar skärs av med kniv, lyft av tunga föremål, halt underlag och trafikförhållanden. Vi har en fin historik av att arbeta med Huawei i många europeiska länder och detta har gynnat alla intressenter; från operatörer och dess kunder till anställda samt samhället i stort. Tillsammans har vi installerat en stor mängd toppmoderna nät i Europa och nu har vi passerat ännu en milstolpe genom att visa att detta kan göras på ett säkert och hälsosamt sätt.”

För mer information: Hannu Tynkkynen Director – External Communications and Sustainability Tel: +358 40 311 4503, hannu.tynkkynen@eltelnetworks.com

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se