Bokslutskommuniké januari-december 2019

Eltels bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras den 14 februari 2020.

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se