Fiber som teknik

Fiber som teknik

Fiberns kapacitet

Fiberledaren i sig har en närmast obegränsad kapacitet. Det som för närvarande begränsar överföringsförmågan är elektroniken i sändar- och mottagarsidan. Sändar- och mottagarutrustningen omvandlar elektriska signaler till ljussignaler och vice versa.

Vad är fiber?

En optisk fiber är en mycket tunn sträng  av glas som leder ljus. Det ljus man skickar in i ena änden av fibern kommer ut i den andra utan att läcka ut på vägen. Den optiska fibern har en kärna som i dagsläget oftast består av germaniumdopad kiseldioxid (rent glas) som omges av en mantel. Hela idén med optofiber bygger på att kärnan har ett högre brytningsindex än den omgivande manteln. Ljuset bryts vid gränsen mellan kärna och mantel hela tiden tillbaka in i kärnan, det är det som gör att ljuset inte ”läcker ut” längs ljusledaren.

  • Fiberledaren inklusive mantel har en diameter på 125 µm varav kärnan upptar ca 10 µm.
  • Fiberledarna omges i sin tur av olika lager av plast
  • En fiberkabel är alltså en kabel med denna uppbyggnad och som innehåller från 2 upp till 1000 fiberledare.
  • Det ljus som används mest är infrarött ljus i våglängdsområdet 1550 nm.
    Dämpningen i en sådan fiber är ca 0,2 dB/km, vilket medför ett överföringsavstånd på mellan 100 och 150 km utan förstärkare.
  • För att överföra information kodas ljuset i digitala ljuspulser som alstras av en laser (eller lysdiod) i den sändande änden och som tas emot och omvandlas till elektroniska signaler i mottagaränden av en ljusdetektor av typ fotocell.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com