Finskt företagscertifikats-program

Eltel AB har höjt det finska företagscertifikatprogram som underskrivits i september 2015 till 150 miljoner euro, vilket möjliggör utgivning av företagscertifikat med löptider mindre än ett år för rörelsekapital och andra kortsiktiga finansieringssyften.

Bankerna som genomför transaktionen i Finland är Danske Bank, OP Corporate Bank, SEB och Swedbank.

Relaterade dokument

Dela

Petter Traaholt +46 72 59 54 749

petter.traaholt@eltelnetworks.se