Finskt företagscertifikats-program

Eltel AB har höjt det finska företagscertifikatprogram som underskrivits i september 2015 till 150 miljoner euro, vilket möjliggör utgivning av företagscertifikat med löptider mindre än ett år för rörelsekapital och andra kortsiktiga finansieringssyften.

Bankerna som genomför transaktionen i Finland är Danske Bank, OP Corporate Bank, SEB och Swedbank.

Relaterade dokument

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.com