Hållbarhetens växande betydelse

Hållbarhet är en viktig del av vår verksamhet – både genom att våra infranettjänster möjliggör ett hållbarare samhälle och genom den direkta påverkan vår verksamhet har på våra medarbetare, partners och på miljön.

Vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande blir allt viktigare. Kunder och investerare ställer högre hållbarhetskrav och anställda vill jobba på företag som tar samhällsansvar. En hållbar verksamhet ligger i linje med vår strategi Operational Excellence, till exempel genom att förbättra effektiviteten och öka kostnadsbesparingar genom minskad bränsleförbrukning, färre olyckor och lägre sjukfrånvaro bland våra anställda.

Eltels syn på hållbarhet
Vår hållbarhetsplan för 2018–2020 baseras på fem fokusområden, som är våra viktigaste prioriteringar för att hantera vår påverkan på omvärlden.

  • Hälsa och säkerhet – vi främjar en proaktiv hälso och säkerhetskultur med målet noll olyckor.
  • Människa och samhälle – vår verksamhet påverkar direkt de människor vi anställer och samarbetar med. Indirekt påverkar vi genom att säkra det moderna samhällets livlinor.
  • Miljö – vi arbetar på att minska vår verksamhets direkta miljöpåverkan och Eltels infranettjänster hjälper till att minska samhällets miljöpåverkan.
  • Leverantörskedja – det är avgörande att våra underentreprenörer och leverantörer lever upp till våra standarder för att säkerställa att vi kan leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder.
  • Affärsetik – eftersom vi arbetar för att säkra samhällets livlinor är vårt samhällsansvar mycket omfattande.

Efterlevnad av internationella principer
Eltel har undertecknat FNs globala överenskommelse (Global Compact) och dess tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruption, vilket visar vårt engagemang i att införa mer hållbara och ansvarstagande policyer.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com