En ansvarsfull affärsverksamhet

Vi fokuserar på våra prioriterade områden inom hållbarhet för att minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva inverkan på människor och miljön.

Eltels hållbarhetsplan 2021–2023 baseras på fem prioriterade områden.

Våra prioriterade områden är resultatet av väsentlighetsbedömningar i hållbarhetsfrågor, inklusive dialog med våra viktigaste intressenter (kunder, anställda, investerare och media), och anpassning till internationella avtal och ramar som bland andra FN:s Global Compact och FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs).