Ramverk inom hållbarhet

Ett antal ramverk och riktlinjer inom hållbarhet hjälper oss att ytterligare förbättra vår verksamhet - och att möta förväntningarna från våra intressenter.

Integrerat i vårt arbetssätt

Sedan många år är vårt arbete grundligt förankrat i ett antal internationella ramverk, som hjälper oss att möta förväntningarna hos interna och externa intressenter. Tillsammans med en löpande intressentdialog om relevanta ämnen används dessa för att forma våra strategiska beslut – vilket i sin tur ger oss färdplanen för att förbli relevant som partner, arbetsgivare och investeringsmöjligheter.

 

Vi har anslutit oss till SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), the World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Det världsomspännande initiativet hjälper företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet.

De mest relevanta SDG:erna för Eltel 

FN:s hållbara utvecklingsmål (SDGs) är en färdplan för hur vi gemensamt kan arbeta för att övervinna globala utmaningar relaterade till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Eltel stöder alla SDG:er, men fokuserar på de som är mest relevanta för sin verksamhet.

Förenta Nationernas Global Compact

FN:s Global Compact är en icke-bindande FN-pakt för att uppmuntra företag över hela världen att anta hållbar och socialt ansvarsfull politik och att rapportera om deras genomförande. Eltel har undertecknat FN:s Global Compact och dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption sedan 2014.

CDP rapportering

CDP:s klimatförändringsprogram syftar till att minska företagens växthusgasutsläpp och minska risken för klimatförändringar. Eltel svarar på CDP:s frågeformulär för klimatförändringar varje år. Frågeformuläret och den insamlade informationen är utformad för att förbättra transparensen för våra intressenter samt driva positiva förändringar i hela vår organisation - för att minska vårt koldioxidavtryck och ytterligare förbättra vår verksamhet.