Hälsa och säkerhet

Våra medarbetare är vår mest värdefulla tillgång och hälsa och säkerhet är vårt viktigaste hållbarhetsområde. Sedan 2015 har vi arbetat systematiskt med att få ner antalet olyckor genom att skapa en kultur som främjar hälsa och säkerhet, och genom att införa ett antal policyer och rutiner.

Hälsa- och säkerhetspolicyer

Eltel har en omfattande policy för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet och våra underentreprenörer ska alltid omfattas av våra planer för hälsa och säkerhet. Eltel arbetar enligt OHSAS 18001/ISO 45001 standard och alla våra dotterbolag efterlever den. Norge är ännu inte certifierade, men förväntas bli det 2020.

Rätt utrustning

För att förhindra olyckor måste vi alltid planera arbetet ordentligt och försäkra oss om att rätt utrustning används. Under 2018 lanserade vi en ny gemensam Personal Protective Equipment-policy, baserad på best practice från våra marknader.

Säkerhetskultur

Vid sidan av policyer och utrustning är säkerhet ett förhållningssätt. För att skapa en säkerhetskultur bland medarbetare och underleverantörer gör våra chefer regelbundna besök, så kallade safety walks och vi publicerar regelbundet interna safety-bulletiner. Alla lärdomar och erfarenheter från våra safety walks, och incidenter registreras i vårt säkerhets- och kvalitetssystem. Informationen används för att identifiera risker och stärka våra strukturer och vårt förebyggande arbete.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com