Insiders

Från den 3 juli 2016, blev EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig. Enligt denna bör personer i ledande ställning inom Eltel AB och deras närstående personer rapportera transaktioner i alla Eltel finansiell instrument som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen. Finansinspektionen upprätthåller inte längre en lista över insider innehav. Som en service, tillhandahåller Eltel en lista över insiders innehav.

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.com