Insynspersoner

Personer med insyn (insiders) är exempelvis VD, styrelseledamöter, revisorer och andra befattningshavare i noterade bolag.

Insynshandel

Från den 3 juli 2016, blev EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig. Enligt denna bör personer i ledande ställning inom Eltel AB och deras närstående personer rapportera transaktioner i alla Eltel finansiell instrument som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen. Finansinspektionen upprätthåller inte längre en lista över insider innehav.

Relaterade länkar

Dela

Elin Otter +46 72 595 46 92

elin.otter@eltelnetworks.se