Kalendarium

Tyst period Q3 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2020

Eltels delårsrapport januari-september 2020 kommer att publiceras den 5 november 2020.

Tyst period Q4 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké 2020

Eltels bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras den 18 februari 2021.