IR kalender

Tyst period Q2 2021

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2021

Eltels delårsrapport januari-juni 2021 kommer att publiceras den 27 juli 2021.

Tyst period Q3 2021

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2021

Eltels delårsrapport januari-september 2021 kommer att publiceras den 3 november 2021.

Bokslutskommuniké 2021

Eltels bokslutskommuniké 2021 kommer att publiceras i februari 2022.