IR kalender

Tyst period Q2 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2019

Eltels delårsrapport januari-juni 2019 kommer att publiceras den 24 juli 2018.

Tyst period Q3 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2019

Eltels delårsrapport januari-september 2019 kommer att publiceras den 7 november 2018.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q3 2019

Investerare roadshow i Helsingfors med Carnegie, CEO, CFO och Head of Communications and IR.