IR kalender

Tyst period Q3 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2018

Eltels delårsrapport januari-september 2018 kommer att publiceras den 7 november 2018.

Tyst period Q4 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Eltels bokslutskommuniké januari-december 2018 kommer att publiceras den 21 februari 2018.