IR kalender

Tyst period Q2 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2018

Eltels delårsrapport januari-juni 2018 kommer att publiceras den 9 augusti 2017.

Tyst period Q3 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2018

Eltels delårsrapport januari-september 2018 kommer att publiceras den 7 november 2018.