IR kalender

Tyst period Q2 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2020

Eltels delårsrapport januari-juni 2020 kommer att publiceras den 23 juli 2020.

Tyst period Q3 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2020

Eltels delårsrapport januari-september 2020 kommer att publiceras den 5 november 2020.