IR kalender

Tyst period Q3 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2019

Eltels delårsrapport januari-september 2019 kommer att publiceras den 7 november 2018.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q3 2019

Investerare roadshow i Helsingfors med Carnegie, CEO, CFO och Head of Communications and IR.