IR kalender

Tyst period Q3 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2019

Eltels delårsrapport januari-september 2019 kommer att publiceras den 7 november 2018.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q3 2019

Investerare roadshow i Helsingfors med Carnegie, CEO, CFO och Head of Communications and IR.

Tyst period Q4 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké januari-december 2019

Eltels bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 kommer att publiceras den 14 februari 2020.

Tyst period Q1 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-mars 2020

Eltels delårsrapport januari-mars 2020 kommer att publiceras den 29 april 2020.

Tyst period Q2 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2020

Eltels delårsrapport januari-juni 2020 kommer att publiceras den 23 juli 2020.

Tyst period Q3 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2020

Eltels delårsrapport januari-september 2020 kommer att publiceras den 5 november 2020.