IR kalender

Anmälningsperiod

(För allmänheten i Sverige)

Anmälningsperiod

(Institutionellt erbjudande)

Notering på Nasdaq Stockholm

Likviddag

Bokslutskommuniké 2014

Eltel publicerades sin bokslutskommuniké för 2014 och delårsrapport för det fjärde kvartalet 2014, fredagen den 20 februari 2015.

Tyst period Q1 2015

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Årsredovisning 2014

Eltels Årsredovisning 2014 publicerades den 22 april 2015.

Delårsrapport Q1 2015

Eltel publicerades sin rapport för det första kvartalet 2015, tisdagen den 19 maj 2015.

Årsstämma 2015

Årsstämman 2015 ägde rum den 19 maj 2015.

Delårsrapport Q2 2015

Eltel publicerades sin rapport för det andra kvartalet 2015, torsdagen den 20 augusti 2015.

Tyst period Q3 2015

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport Q3 2015

Eltel publicerades sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2015, torsdagen den 19 november 2015.