IR kalender

Tyst period Q4 2015

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké 2015

Eltels bokslutskommuniké 2015 publicerades den 19 februari 2016.

Årsredovisning 2015

Eltels Årsredovisning 2015 publicerades den 11 maj 2016.

Tyst period Q1 2016

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Årsstämma 2016

Eltel AB:s årsstämma 2016 ägde rum den 2 maj 2016 klockan 10.00 på bolagets huvudkontor med adress Adolfsbergsvägen 13 i Bromma.

Avstämningsdag för utdelning

Avstämningsdag för utdelning.

Delårsrapport Q1 2016

Eltel publicerades sin delårsrapport för det första kvartalet 2016 onsdagen den 11 maj 2016.

Utbetalningsdag för utdelning

Utbetalningsdag för utdelning.

Extra bolagsstämma 2016

Extra bolagsstämma ägde rum måndagen den 20 juni 2016 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor med adress Adolfsbergsvägen 13 i Bromma.

Tyst period Q2 2016

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport Q2 2016

Eltel publicerades sin delårsrapport för det andra kvartalet 2016 fredagen den 19 augusti 2016.

Tyst period Q3 2016

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport Q3 2016

Eltels delårsrapport Q3 2016 publicerades den 9 november 2016.