IR kalender

Tyst period Q4 2016

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Eltels bokslutskommuniké januari-december 2016 publicerades den 21 februari 2017.

Tyst period Q1 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-mars 2017

Eltels delårsrapport januari-mars 2017 publicerades den 2 maj 2017.

Årsredovisning 2016

Eltels Årsredovisning 2016 publicerades den 2 maj 2017.

Tyst period Q2 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2017

Eltel publicerades sin delårsrapport för andra kvartalet 2017 på torsdagen den 17 augusti 2017.

Tyst period Q3 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2017

Eltels delårsrapport januari-september 2017 publicerades den 2 november 2017.