IR kalender

Tyst period Q4 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Eltels bokslutskommuniké januari-december 2017 publicerades den 22 februari 2017.

Årsredovisning 2017

Eltels Årsredovisning 2017 publicerades den 5 april 2018.

Tyst period Q1 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-mars 2018

Eltels delårsrapport januari-mars 2018 publicerades den 4 maj 2017.

Årsstämma 2018

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2017 ägde rum den 9 maj 2018 klockan 14.00 på Solna Gate, mötesrum “Parlament”, Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna, Stockholm.

Tyst period Q2 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2018

Eltel publicerades sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018 på torsdagen den 9 augusti.

Tyst period Q3 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2018

Eltel publicerades sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 på onsdagen den 7 november.