IR kalender

Tyst period Q4 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Eltels bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2018 publicerades den 14 februari 2019.

Investerare roadshow i Stockholm – Q4 2018

Investerare roadshow i Stockholm med Fidelity och CFO.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q4 2018

Investerare roadshow i Helsingfors med Carnegie, Mandatum, Varma, United Bankers och CEO.

Tyst period Q1 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Årsredovisning 2018

Eltels Årsredovisning 2018 publicerades den 4 april 2019.

Delårsrapport januari-mars 2019

Eltels delårsrapport januari-mars 2019 publicerades den 26 april 2019.

Investerarmöte i Helsingfors – Q1 2019

Investerarmöte i Helsingfors med CEO.

Årsstämma 2019

Årsstämma för räkenskapsåret 2018 ägde rum den 7 maj 2019 i Stockholm.

Investerarmöte i Stockholm – Q1 2019

Investerarmöte i Stockholm med CEO och CFO.

Investerarmöte i Stockholm – Q1 2019

Investerarmöte i Stockholm med CEO och CFO.

Investerarmöte i Stockholm – Q1 2019

Investerarmöte i Stockholm med CEO, CFO och Head of Communications and IR.

Investerarmöte i Stockholm – Q1 2019

Investerarmöte i Stockholm med CEO, CFO och Head of Communications and IR.

Investerarmöte i Stockholm – Q1 2019

Investerarmöte i Stockholm med CFO och Head of Communications and IR.

Tyst period Q2 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2019

Eltels delårsrapport för det andra kvartalet 2019 publicerades den 24 juli 2019.

Tyst period Q3 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2019

Eltels delårsrapport januari-september 2019 publicerades den 7 november 2019.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q3 2019

Investerare roadshow i Helsingfors med Carnegie, CEO and CFO.