IR kalender

Tyst period Q4 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké 2019

Eltels bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019 publicerades den 14 februari 2020.

Tyst period Q1 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Årsredovisning 2019

Eltels Årsredovisning 2019 publicerades den 2 april 2019.

Delårsrapport januari-mars 2020

Eltels delårsrapport januari-mars 2020 publicerades den 29 april 2020.

Årsstämma 2020

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2019 ägde rum den 4 maj 2020.

Tyst period Q2 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2020

Eltels delårsrapport för det andra kvartalet 2020 publicerades den 23 juli 2020.  

Tyst period Q3 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2020

Eltels delårsrapport januari-september 2020 kommer att publiceras den 5 november 2020.