IR kalender

Tyst period Q4 2020

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké 2020

Eltels bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras den 18 februari 2021.

Tyst period Q1 2021

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Årsredovisning 2020

Eltels Årsredovisning 2020 kommer att publiceras den 30 mars, 2021.

Delårsrapport januari-mars 2021

Eltels delårsrapport januari-mars 2021 kommer att publiceras den 28 april 2021.

Årsstämma 2021

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2020 kommer att äga rum den 5 maj 2020.

Tyst period Q2 2021

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2021

Eltels delårsrapport januari-juni 2021 kommer att publiceras den 27 juli 2021.

Tyst period Q3 2021

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2021

Eltels delårsrapport januari-september 2021 kommer att publiceras den 3 november 2021.