Kalendarium

Eltels kunddag i Stockholm fokuserade på framtidens Infranet

Eltels kunddag i Stockholm den 11 november lockade nära hundra besökare. Fokus låg på aktuella trender inom fiberutbyggnad i Sverige, Rail Vision 2050 och informationssäkerhetens roll för Eltel...