Kalendarium

Årsstämma 2017

Årsstämman i Eltel AB ägde rum torsdagen den 1 juni 2017 klockan 14.00 på Solna Gate, mötesrum “Parlament”, Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna, Stockholm.