Kalendarium

Tyst period Q1 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-mars 2019

Eltels delårsrapport januari-mars 2018 kommer att publiceras den 26 april 2019.

Årsstämma 2019

Årsstämma för räkenskapsåret 2018 äger rum torsdagen den 7 maj 2019 i Stockholm.

Tyst period Q2 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2019

Eltels delårsrapport januari-juni 2019 kommer att publiceras den 24 juli 2018.

Tyst period Q3 2019

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2019

Eltels delårsrapport januari-september 2019 kommer att publiceras den 7 november 2018.