Kalendarium

Årsredovisning 2017

Eltels Årsredovisning 2017 kommer att publiceras under vecka 14, 2018.

Tyst period Q1 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-mars 2018

Eltels delårsrapport januari-mars 2018 kommer att publiceras den 4 maj 2017.

Årsstämma 2018

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2017 kommer att äga rum den 9 maj 2018.

Tyst period Q2 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2018

Eltels delårsrapport januari-juni 2018 kommer att publiceras den 9 augusti 2017.

Tyst period Q3 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2018

Eltels delårsrapport januari-september 2018 kommer att publiceras den 7 november 2018.