Kalendarium

SEB Nordic Seminar 2017

SEB Nordic Seminar 2017 i Köpenhamn.

Tyst period Q4 2016

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Eltels bokslutskommuniké januari-december 2016 publicerades den 21 februari 2017.

Investerare roadshow i Stockholm – Q4 2016

Investerare roadshow i Stockholm med Carnegie, CEO och interims-CFO.

Tyst period Q1 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-mars 2017

Eltels delårsrapport januari-mars 2017 publicerades den 2 maj 2017.

Årsredovisning 2016

Eltels Årsredovisning 2016 publicerades den 2 maj 2017.

Årsstämma 2017

Årsstämman i Eltel AB ägde rum torsdagen den 1 juni 2017 klockan 14.00 på Solna Gate, mötesrum “Parlament”, Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna, Stockholm.

Investerare roadshow i Helsingfors

Investerare roadshow i Helsingfors med CEO, CFO och IR.

Investerare roadshow i London

Investerare roadshow i London med CEO, CFO och IR.

Investerare roadshow i Stockholm

Investerare roadshow i Stockholm med CEO, CFO och IR.

Handelsbanken Nordic Mid/Small Cap Seminar 2017

Handelsbanken Nordic Mid/Small Cap Seminar 2017 i Stockholm med CEO and IR.

Tyst period Q2 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2017

Eltel publicerades sin delårsrapport för andra kvartalet 2017 på torsdagen den 17 augusti 2017.

Tyst period Q3 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2017

Eltels delårsrapport januari-september 2017 publicerades den 2 november 2017.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q3 2017

Investerare roadshow i Helsingfors med Carnegie, CEO och CFO.

Investerare roadshow i London – Q3 2017

Investerare roadshow i London med Danske Bank, CEO och CFO.

Investerare roadshow i Stockholm – Q3 2017

Investerare roadshow i Stockholm med Danske Bank, CEO och CFO.