Kalendarium

Tyst period Q4 2017

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Bokslutskommuniké januari-december 2017

Eltels bokslutskommuniké januari-december 2017 publicerades den 22 februari 2017.

Investerare roadshow i Stockholm – Q4 2017

Investerare roadshow i Stockholm med SEB, CEO och CFO.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q4 2017

Investerare roadshow i Helsingfors med OP, CEO och CFO.

Årsredovisning 2017

Eltels Årsredovisning 2017 publicerades den 5 april 2018.

Tyst period Q1 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-mars 2018

Eltels delårsrapport januari-mars 2018 publicerades den 4 maj 2017.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q1 2018

Investerare roadshow i Helsingfors med CFO.

Årsstämma 2018

Eltels årsstämma för räkenskapsåret 2017 ägde rum den 9 maj 2018 klockan 14.00 på Solna Gate, mötesrum “Parlament”, Hemvärnsgatan 9, 17154 Solna, Stockholm.

Investerare roadshow i Stockholm – Q1 2018

Investerare roadshow i Stockholm med CFO.

Tyst period Q2 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-juni 2018

Eltel publicerades sin delårsrapport för det andra kvartalet 2018 på torsdagen den 9 augusti.

Extra bolagsstämma 2018

Eltel AB (publ) höll under måndagen den 17 september en extra bolagsstämma på sitt huvudkontor i Bromma, Stockholm.

Tyst period Q3 2018

Under den tysta perioden genomförs inga möten med media, investerare, analytiker eller övriga aktörer på kapitalmarknaden.

Delårsrapport januari-september 2018

Eltel publicerades sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 på onsdagen den 7 november.

Investerare roadshow i Helsingfors – Q3 2018

Investerare roadshow i Helsingfors med Carnegie, CEO och CFO.

Investerare roadshow i Stockholm – Q3 2018

Investerare roadshow i Stockholm med ABG Sundal Collier, CEO och CFO.

Carnegie Business Service seminar i Helsingfors

Carnegie Business Service seminar i Helsingfors, Finland med CEO.

Roadshow i Stockholm med Carnegie

Roadshow i Stockholm med Carnegie, CEO och Head of Communications and IR.