Ingemar Åström, serviceingenjör

Möt Ingemar Åström, serviceingenjör.

Hej Ingemar! Kan du berätta för oss vad du gör en vanlig dag?

Jag arbetar som serviceingenjör på Sundsvall/Timrå flygplats. Min roll är att ge service och hjälp till en del av Sveriges kommunikationssystem för nödfallstjänster – RAKEL. Jag jobbar även med andra nödfallssystem, till exempel Sjöfartsverkets kustradionät.

Vad tycker du mest om med ditt jobb?

Jag känner att jag och mina kollegor spelar en viktig roll i samhället genom att se till att viktiga kommunikationsnät fungerar och går att lita på i nödsituationer. Ibland är det en fråga om liv eller död. Jag gillar även problemlösandet i jobbet, eftersom det ofta uppstår oväntade utmaningar som vi måste lösa.

Hur är Eltel som arbetsgivare?

Eltel är en bra arbetsgivare som har bred teknisk expertis på det radiotekniska området. Vi har ett bra team med experter som samarbetar väl och finns där för varandra när det behövs.

Kan du berätta för oss vad du arbetar med nu?

Just nu jobbar jag med att uppgradera satellitsystemet IRIDIUM, som vi har installerat på nödtelefoner i avlägsna fjälltrakter. Genom uppgraderingen kommer det bli bättre ljud i kommunikationen.

Vilka är dina förhoppningar inför framtiden?

Jag hoppas kunna fortsätta jobba med kommunikationsnät för nödsituationer. Det finns stor potential för att stärka nödkommunikationerna för isolerade samhällen runt om i Sverige.