Människa och samhälle

Eltel vill bidra till samhällets välfärd och hållbara utveckling genom sina tjänster, och genom att vara den mest attraktiva arbetsplatsen i branschen. Engagerade medarbetare är nyckeln till en välskött verksamhet, och ytterst en förutsättning för nöjda kunder.

Vi säkerställer samhällets livlinor

Eltels tjänster säkrar en tillförlitlig tillgång till el- och kommunikationsnätverk, som är kritiska i människors vardag. Hur viktiga de här tjänsterna är blir tydligt vid de senaste årens extrema väderhändelser. Eltel försöker alltid att vara en av de första på platsen efter en extrem väderhändelse för att återupprätta infrastrukturen och underlätta räddningsarbetet, till exempel genom att sätta upp teleförbindelser med de drabbade och se till att det finns el för värme i husen i det drabbade området.

Hållbart ledarskap

Chefer har ett stort ansvar gentemot de människor de leder, men indirekt också för familj och vänner till den anställde. Tiden du spenderar på jobbet är en stor del av livet och kan ha stor påverkan på människor omkring dig.

För att stötta våra chefer och ledare har vi utvecklat ett ramverk med tydliga roller, ansvar och förväntningar. Vi utbildar också våra chefer och utvecklar arbetsplaneringen för att underlätta vardagen för våra tekniker.

Alla medarbetare ska ha regelbundna utvecklingssamtal med sin chef. Det här är ett viktigt sätt att fånga upp om medarbetaren behöver mer utbildning, vill utvecklas eller ta mer ansvar. Det är också ett sätt att ta reda på om det behöver göras förändringar för att undvika en ohållbar arbetssituation.

Vårt synsätt

Vi vill skapa en stimulerande arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Det är ett sätt att attrahera rätt medarbetare och samtidigt ett sätt att få nöjda kunder. Vi är övertygade om att mångfald ger bättre resultat.

Eltel har strategiska mål för antal årliga utbildningsdagar och kortvarig sjukfrånvaro. Vår HR-policy och uppförandekod vägleder oss i arbetet med medarbetare och leverantörer.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com