Medlemmar i FTTH Council Europe

För att hålla sig konkurrenskraftiga i framtiden behöver Europa en fiberinfrastruktur. Det enda sättet att snabbt bygga ut denna infrastruktur över hela Europa är genom standardisering. Som första företag i konstruktionsbranschen går Eltel med i FTTH Council Europe med ambitionen att driva innovativa utvecklingsmetoder och standardisering av utformning och material, vilket i sin tur kommer att leda till en snabbare spridning av fiber.

Förutom utformnings- och materialaspekterna driver Eltel standardisering när det gäller hur ett fiberprojekt organiseras och utförs på effektivast sätt – vi kallar initiativet för Eltels Fibre Force. Materialleverantörer och konstruktionsföretag är välkomna att delta i Fibre Force och därmed dra fördel av Eltels beprövade rutiner från norra Europa där redan 60 % av hushållen har tillgång till fiber.

eltel-networks-membership

 

Vad är FTTH Council Europe?

FTTH Council Europe är en branschorganisation med uppdraget att stimulera och driva på tillgången till fiberbaserade, ultrasnabba accessnät för hushåll och företag.

FTTH Council Europe består av mer än 150 medlemsföretag och har ett kontrakterat arbetslag som arbetar för att marknadsföra fördelarna med fiberåtkomst i hela världsdelen.

Medlemsföretagen är främst organisationer som distribuerar FTTH, men även tillverkare av FTTH-lösningar. Det finns dessutom några akademiska institutioner och man ser gärna att det tillkommer medlemsföretag från sektorer som media och e-hälsa. (Texten är tagen från FTTH Council Europes webbplats)

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com