Miljö

Eltel verkar i en bransch som har en nyckelroll i omställningen till ett klimatneutralt samhälle. Som marknadsledare i den här branschen måste vi leva upp till förväntningarna från våra kunder, aktieägare och det omgivande samhället.

Eltel utför flera tjänster som bidrar till att minska samhällets klimatavtryck. Vi installerar vind- kraftverk, solpaneler och laddningsstationer för elfordon. Dessutom uppdaterar vi elnät för att de ska klara den ökade tillgången på förnybar energi och stötta utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elfordon.

Vårt synsätt

Vår policy för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet beskriver hur vi ska arbeta för att minimera vår påverkan på miljön och följa upp eventuella incidenter. Alla enheter ska ha lokala ledningssystem certifierade enligt ISO 14001. Under 2019 inträffade ingen större miljöincident som ett resultat av vår verksamhet.

Vår påverkan

Vår fordonspark med totalt 3 789 fordon är vår främsta påverkan på miljön. Genom att hela tiden ha en modern, bränsle- effektiv fordonspark kan vi minska utsläppen per kilometer. Varje gång ett leasingavtal löper ut ser vi över möjligheten att byta till ett lättare, mer bränsleeffektivt fordon, en hybridbil eller ett helt elektriskt fordon. Vår ambition är att elektrifiera vår fordonspark i takt med att teknologin utvecklas. Eftersom vi leasar fordonen på fem år är arbetet med att uppdatera fordonen pågående och långsiktigt.

Vid sidan av att hålla en modern fordonspark med lägre utsläpp planerar vi också teknikernas uppdrag för att de ska behöva köra så lite som möjligt. GPS-system och tekniker med en bred kompetens gör att vi kan optimera användningen av fordonen. Digitala verktyg är ett exempel på hur det här arbetet hela tiden utvecklas.

Avfallshantering

Ett annat fokusområde för vårt miljöarbete är avfallshantering och upphandling av så miljöanpassade material som möjligt. Vi arbetar för att minska den fysiska påverkan, oljud och andra störningar vid våra arbetsplatser. Vi jobbar också tillsammans med privata markägare för att undvika påverkan på trädgårdar och annan privat mark.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com