Detta är Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – infranets.

Eltel bygger, installerar och säkerställer driften av nätverk för el och kommunikation. Viktiga megatrender som klimatförändringar, digitalisering, urbanisering och ett ökande behov av infrastrukturell säkerhet bemöter vi på alla nivåer i företaget med samma mål – att bygga en bättre och mer hållbar värld idag och för kommande generationer.

Men framförallt är vi stolta yrkesmänniskor som vet att vårt arbete gör skillnad.

Ett plötsligt strömavbrott, en hackig mobiluppkoppling, en svajig internetanslutning. Det är samhällspåverkande vardagsproblem som vi förebygger. Vi arbetar för att skapa ett robustare samhälle som baseras på våra tjänster inom energi och kommunikation.

Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com