Other

Other består av verksamheter som planeras att avyttras eller avvecklas för att sänka risknivån, tydliggöra fokus och säkerställa rätt allokering av resurser till vår kärnverksamhet.

Bland dessa verksamheter ingår för närvarande utvalda krafttransmissionsprojekt främst i Afrika, separerade i en Power Transmission International-enhet som ansvarar för hanteringen av dessa, samt järnvägsverksamheten.

 

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com