Other

Other består av verksamheter som planeras att avyttras eller avvecklas för att sänka risknivån, tydliggöra fokus och säkerställa rätt allokering av resurser till vår kärnverksamhet.

Bland dessa verksamheter ingår för närvarande utvalda krafttransmissionsprojekt främst i Afrika, separerade i en Power Transmission International-enhet som ansvarar för hanteringen av dessa, samt järnvägsverksamheten.

Samtliga icke-kärnverksamheter som ska avyttras, med undantag för slutförande av vissa järnvägskontrakt och utestående garantiåtaganden i den svenska järnvägsverksamheten, har sålts i enlighet med den strategiska inriktning som Eltel beslutade om och som offentliggjordes under våren 2017.

Arbetet med avveckling och nedläggning av Power Transmission International förväntas vara avslutat under 2019.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com