Power – smartare nät för mer hållbar el

Eltel bygger, underhåller och uppgraderar kraftöverföringsanläggningar - samhällets livlinor - och är en fullserviceleverantör inom kraftdistributionstjänster. Vår expertis täcker allt från standardprodukter till skräddarsydda lösningar. Vi säkerställer en trygg och smart energiförsörjning i vardagen och vi gör det från en ledande position på våra kärnmarknader.

Segmentet Power tillhandahåller underhåll av elnät samt reparationstjänster, uppgraderingstjänster och projektarbeten, främst till nationella transmissionssystemoperatörer och ägare av kraftdistributionsnät.

Huvuddelen av verksamheten utgörs av uppgraderingstjänster och projekt. Uppgraderingar slutförs vanligtvis inom några månader, medan normala projektleveranser varar i 2–3 år. De genomsnittliga ramavtalen sträcker sig över 3–5 år.

Segmentet verkar i Norden, Polen och Tyskland, och verksamheten karaktäriseras av långsiktiga kundrelationer.

 

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com