Power

Segmentet Power tillhandahåller underhåll av elnät samt reparationstjänster, uppgraderingstjänster och projektarbeten, främst till nationella transmissionssystemoperatörer och ägare av kraftdistributionsnät.

Huvuddelen av verksamheten utgörs av uppgraderingstjänster och projekt. Uppgraderingar slutförs vanligtvis inom några månader, medan normala projektleveranser varar i 2–3 år. De genomsnittliga ramavtalen sträcker sig över 3–5 år.

Segmentet verkar i Norden, Polen och Tyskland, och verksamheten karaktäriseras av långsiktiga kundrelationer. Efterfrågan inom sektorn drivs generellt inte av BNP, utan istället av krav på ökad tillgänglighet och kapacitet i nät samt regulatoriska krav.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com