Eltel Power

Vi är helt beroende av elektricitet för att klara vår vardag. Vi behöver tillförlitlig elförsörjning och stabila elnät. Det är ingen överdrift att kalla dem samhällets livlinor. Eltels Power segment bygger, underhåller och uppgraderar dessa livlinor.

Inom segmentet Power tillhandahåller Eltel underhåll av elnät, uppgraderingar och projektarbeten till nationella operatörer av transmissionssystem samt ägare av distributionsnät. Segmentet Power kan grovt delas in i tre delar: underhåll, projekt och så kallade turnkey projekt där Eltel ansvarar för design, planering och byggnation av projektet. Segmentet Power finns i Norden, Tyskland och Polen. I linje med vår strategiska översyn kommer Eltel att fokusera på den nordiska marknaden där vi har en marknadsledande position. Eltel kommer tills vidare att behålla den tyska och polska verksamheten för att fortsätta att förbättra lönsamheten där.

I linje med vår Operational Excellence-strategi har vi satsat på träning och utbildning av allt från projektplanering, kostnadskontroll, resursplanering och projektstyrning. Det har varit ett sätt att stärka vårt kundfokus och våra kundlöften.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com