Revisorer

PwC AB, med adress Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, är bolagets revisor. Niklas Renström, auktoriserad revisor och medlem i FAR, är ansvarig revisor.

PwC AB har varit revisor under hela den tid som refereras till i den historiska finansiella informationen i Prospektet och Niklas Renström har varit ansvarig revisor sedan augusti 2013, då han efterträdde den tidigare ansvariga revisorn, Claes Dahlén, som också var auktoriserad revisor och medlem i FAR.

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com