Revisorer

Årsstämman 2021 valde KPMG AB som bolagets revisor för tiden fram till nästa årsstämma har hållits.

Huvudrevisor
Mats Kåvik

Dela

Eltel AB POB 126 23, SE-112 92 Stockholm, Sweden

Tel. +46 8 585 376 00 | E-post: info@eltelnetworks.com