Finansiella rapporter

April 2020

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2020

Januari–mars 2020 Nettoomsättning 236,6 miljoner euro (251,0). Total tillväxt -5,7 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -1,5 % Operativt EBITA2) -2,1 miljoner euro (-3,0) och operativ EBIT...

Februari 2020

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Oktober–december 2019 Nettoomsättning 278,9 miljoner euro (330,9). Total tillväxt -15,7 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -10,9 % Operativt EBITA2 -14,9 miljoner euro (2,9) och oper...