Finansiella rapporter

Mars 2021

Eltel Årsredovisning 2020

Eltels årsredovisning för 2020 som även omfattar hållbarhetsredovisningen finns nu tillgänglig på www.eltelgroup.com.

Februari 2021

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2020

Oktober–december 2020 Nettoomsättning 229,2 miljoner euro (278,9). Total tillväxt -17,8 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -11,1 % Operativt EBITA2) 4,0 miljoner euro (-14,9) och oper...