Årsredovisningar

2016

Eltel Årsredovisning 2015

"Vår roll i att säkra samhällskritisk infrastruktur har blivit ännu viktigare" 2015 var ett mycket framgångsrikt och intressant år för Eltel. Vår notering på Nasdaq Stockholm har genererat klara operativ...

2015

Eltel Årsredovisning 2014

”2014 – ett genombrottsår för Eltel på många sätt”.