Delårsrapporter

November 2015

Eltelkoncernen – Delårsrapport januari–september 2015

Januari–september 2015. Nettoomsättningen 857,6 miljoner euro (889,8), ned 3,6 procent*, organisk nettoomsättning upp 3,1 procent*. Operativt EBITA** 41,7 miljoner euro (43,6), eller 4,9 procent av net...

Augusti 2015

Eltelkoncernen delårsrapport januari–juni 2015

April–juni 2015. Nettoomsättningen 307,8 miljoner euro (299,8), 2,7 procent uppgång. Organisk tillväxt* var 11,8 procent.

Maj 2015

Eltels delårsrapport januari–mars 2015

Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8 procent. Exklusive verksamheten inom affärssegmentet Commu...

Februari 2015

Bokslutskommuniké januari–december 2014

Oktober–december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 352,3 miljoner euro (345,8), en uppgång med 1,9 procent. Vid jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 4,5 procent. Operativ EBITA* uppgick...