Delårsrapporter

November 2016

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2016

Januari–september 2016 Nettoomsättning 1 012,7 miljoner euro (857,6), upp 20,6 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,5 procent* Operativt EBITA 16,7 miljoner euro (41,7), elle...

Augusti 2016

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2016

Januari–juni 2016. Nettoomsättning 656,6 miljoner euro (546,8), upp 23,0 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,2 procent*. Operativt EBITA 8,9 miljoner euro (19,2), eller 1,4 ...

Maj 2016

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2016

Januari–mars 2016. Nettoomsättningen 287,5 miljoner euro (239,0), upp 23,2 procent i lokala valutor*; organisk nettoomsättning minskade med 0,4 procent*. Operativt EBITA 3,2 miljoner euro (5,3), eller 1,1...

Februari 2016

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2015

Januari–december 2015. Nettoomsättningen 1 254,9 miljoner euro (1 242,1), upp 2,9 procent vid jämförbara valutakurser*, organisk nettoomsättning upp 4,5 procent*. Operativt EBITA 62,2 miljoner euro (61,3...