Delårsrapporter

November 2018

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2018

Juli–september 2018. Nettoomsättning 295,9 miljoner euro (328,0). Total tillväxt -9,8 % och organisk tillväxt inom Power och Communication* 1,4 %.

Augusti 2018

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–juni 2018

April–juni 2018. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5 miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje me...

Maj 2018

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–mars 2018

Första kvartalet 2018 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,5 procent till 266,6 miljoner euro (297,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje m...

Februari 2018

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2017

Fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olöns...