Delårsrapporter

November 2020

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2020

Juli–september 2020 Nettoomsättning 226,7 miljoner euro (281,8). Total tillväxt -19,6 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -12,3 % Operativt EBITA2) 6,7 miljoner euro (4,1) och operat...

Juli 2020

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2020

April–juni 2020 Nettoomsättning 245,5 miljoner euro (276,0). Total tillväxt -11,1 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -3,3 % Operativt EBITA2) 2,8 miljoner euro (2,5) och operativ EBIT...

April 2020

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2020

Januari–mars 2020 Nettoomsättning 236,6 miljoner euro (251,0). Total tillväxt -5,7 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -1,5 % Operativt EBITA2) -2,1 miljoner euro (-3,0) och operativ EBIT...

Februari 2020

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2019

Oktober–december 2019 Nettoomsättning 278,9 miljoner euro (330,9). Total tillväxt -15,7 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -10,9 % Operativt EBITA2 -14,9 miljoner euro (2,9) och oper...

November 2019

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-september 2019

Juli–september 2019 Nettoomsättning 281,8 miljoner euro (295,9). Total tillväxt -4,8 % och organisk tillväxt(1) inom Power och Communication -2,9 % Operativt EBITA(2) 4,1 miljoner euro (0,5) och oper...

Juli 2019

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-juni 2019

April–juni 2019 Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 % Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBIT...

April 2019

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari-mars 2019

Januari–mars 2019 Nettoomsättning 251,0 miljoner euro (266,6). Total tillväxt -5,9 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -2,0 % Operativt EBITA2 -3,0 miljoner euro (-7,6) och operativ EBIT...

Februari 2019

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari-december 2018

Oktober–december 2018 Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 % Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och oper...

November 2018

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2018

Juli–september 2018. Nettoomsättning 295,9 miljoner euro (328,0). Total tillväxt -9,8 % och organisk tillväxt inom Power och Communication* 1,4 %.

Augusti 2018

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–juni 2018

April–juni 2018. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,4 procent till 295,5 miljoner euro (329,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje me...

Maj 2018

Eltel-koncernen: Delårsrapport januari–mars 2018

Första kvartalet 2018 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 10,5 procent till 266,6 miljoner euro (297,8), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter, i linje m...

Februari 2018

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2017

Fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olöns...

November 2017

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari – september 2017

Tredje kvartalet 2017 Nettoomsättningen för koncernen sjönk till 328,0 miljoner euro (356,2), främst som en följd av avveckling av icke-kärnverksamheter och olönsamma avtal Nettoomsättningen för Kärnverk...

Augusti 2017

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2017

Januari–juni 2017 Nettoomsättning för koncernen uppgick till 627,6 miljoner euro (656,6), ned 3,8 procent i lokala valutor Koncernens operativa EBITA uppgick till -30,7 miljoner euro (8,9)* EBIT uppgick til...

Maj 2017

Eltelkoncernen: delårsrapport januari–mars 2017

Januari–mars 2017 Nettoomsättning* för koncernen uppgick till 297,8 miljoner euro (287,5), upp 3,5 procent i lokala valutor. Organisk nettoomsättning ökade med 2,5 procent** Nettoomsättning för Power-s...

Februari 2017

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2016

Januari–december 2016 Nettoomsättning 1 399,8 miljoner euro (1 254,9), upp 13,5 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 1,8 procent* Operativt EBITA 2,1 miljoner euro (62,2), elle...

November 2016

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–september 2016

Januari–september 2016 Nettoomsättning 1 012,7 miljoner euro (857,6), upp 20,6 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,5 procent* Operativt EBITA 16,7 miljoner euro (41,7), elle...

Augusti 2016

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2016

Januari–juni 2016. Nettoomsättning 656,6 miljoner euro (546,8), upp 23,0 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,2 procent*. Operativt EBITA 8,9 miljoner euro (19,2), eller 1,4 ...

Maj 2016

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–mars 2016

Januari–mars 2016. Nettoomsättningen 287,5 miljoner euro (239,0), upp 23,2 procent i lokala valutor*; organisk nettoomsättning minskade med 0,4 procent*. Operativt EBITA 3,2 miljoner euro (5,3), eller 1,1...

Februari 2016

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2015

Januari–december 2015. Nettoomsättningen 1 254,9 miljoner euro (1 242,1), upp 2,9 procent vid jämförbara valutakurser*, organisk nettoomsättning upp 4,5 procent*. Operativt EBITA 62,2 miljoner euro (61,3...

November 2015

Eltelkoncernen – Delårsrapport januari–september 2015

Januari–september 2015. Nettoomsättningen 857,6 miljoner euro (889,8), ned 3,6 procent*, organisk nettoomsättning upp 3,1 procent*. Operativt EBITA** 41,7 miljoner euro (43,6), eller 4,9 procent av net...

Augusti 2015

Eltelkoncernen delårsrapport januari–juni 2015

April–juni 2015. Nettoomsättningen 307,8 miljoner euro (299,8), 2,7 procent uppgång. Organisk tillväxt* var 11,8 procent.

Maj 2015

Eltels delårsrapport januari–mars 2015

Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8 procent. Exklusive verksamheten inom affärssegmentet Commu...

Februari 2015

Bokslutskommuniké januari–december 2014

Oktober–december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 352,3 miljoner euro (345,8), en uppgång med 1,9 procent. Vid jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 4,5 procent. Operativ EBITA* uppgick...