Presentationer

Bokslutskommuniké 2020 – Presentation

Oktober–december 2020 Nettoomsättning 229,2 miljoner euro (278,9). Total tillväxt -17,8 % och organisk tillväxt1) inom Power och Communication -11,1 % Operativt EBITA2) 4,0 miljoner euro (-14,9) och oper...