Presentationer

Juli 2019

Delårsrapport januari-juni 2019 – Presentation

April–juni 2019 Nettoomsättning 276,0 miljoner euro (295,5). Total tillväxt -6,6 % och organisk tillväxt(1 inom Power och Communication -6,4 % Operativt EBITA(2 2,5 miljoner euro (2,0) och operativ EBIT...

Maj 2019

Q1 2019 Investerarmöten – Presentation

Investerarmöten i Stockholm och Stockholm.

April 2019

Delårsrapport januari-mars 2019 – Presentation

Januari–mars 2019 Nettoomsättning 251,0 miljoner euro (266,6). Total tillväxt -5,9 % och organisk tillväxt1 inom Power och Communication -2,0 % Operativt EBITA2 -3,0 miljoner euro (-7,6) och operativ EBIT...

Februari 2019

Q4 2018 Investerare roadshow – Presentation

Investerare roadshow i Stockholm och Helsingfors.

Delårsrapport Q4 2018 – Presentation

Oktober–december 2018 Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 % Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och oper...