Presentationer

Mars 2018

Q4 2017 Investerare roadshows – Presentation

Investerare roadshows i Helsingfors och Stockholm med CEO och CFO.

Februari 2018

Bokslutskommuniké 2017 – Presentation

Fjärde kvartalet 2017 Nettoomsättningen för koncernen minskade med 3,3 procent till 374,2 miljoner euro (387,1), främst som en följd av försäljningar och pågående avveckling av icke kärnverksamheter och olöns...