Presentationer

Februari 2019

Q4 2018 Investerare roadshow – Presentation

Investerare roadshow i Stockholm och Helsingfors.

Delårsrapport Q4 2018 – Presentation

Oktober–december 2018 Nettoomsättning 330,9 miljoner euro (374,2). Total tillväxt -11,6 % och organisk tillväxt* inom Power och Communication -5.1 % Operativt EBITA** 2,9 miljoner euro (2,2) och oper...