Presentationer

December 2015

Roadshow i Stockholm och London – Presentation

Roadshow i Stockholm och London med Carnegie, CEO, CFO och IR.

November 2015

Delårsrapport Q3 2015 – Presentation

Januari–september 2015. Nettoomsättningen 857,6 miljoner euro (889,8), ned 3,6 procent*, organisk nettoomsättning upp 3,1 procent*. Operativt EBITA** 41,7 miljoner euro (43,6), eller 4,9 procent av net...

Augusti 2015

Delårsrapport Q2 2015 – Presentation

April–juni 2015. Nettoomsättningen 307,8 miljoner euro (299,8), 2,7 procent uppgång. Organisk tillväxt* var 11,8 procent.

Maj 2015

Delårsrapport Q1 2015 – Presentation

Nettoomsättningen uppgick till 239 miljoner euro (259), en nedgång med 7,8 procent. Vid jämförbara valutakurser minskade nettoomsättningen med 5,8 procent. Exklusive verksamheten inom affärssegmentet Commu...

Februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 – Presentation

Oktober–december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 352,3 miljoner euro (345,8), en uppgång med 1,9 procent. Vid jämförbara valutakurser ökade nettoomsättningen med 4,5 procent. Operativ EBITA* uppgick...