Presentationer

November 2016

Q3 2016 Investerare roadshows – Presentation

Investerare roadshows i Stockholm och Helsingfors med CEO och IR.

Delårsrapport Q3 2016 – Presentation

Januari–september 2016 Nettoomsättning 1 012,7 miljoner euro (857,6), upp 20,6 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,5 procent* Operativt EBITA 16,7 miljoner euro (41,7), elle...

September 2016

Carnegie Small & Mid Cap Seminar 2016, Stockholm

Gert Sköld, CFO & Ingela Ulfves VP – IR and Group Communications.

Augusti 2016

Q2 2016 Investerare roadshow – Presentation

Investerare roadshow i Stockholm med Carnegie, CEO, CFO och IR.

Delårsrapport Q2 2016 – Presentation

Januari–juni 2016. Nettoomsättning 656,6 miljoner euro (546,8), upp 23,0 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 3,2 procent*. Operativt EBITA 8,9 miljoner euro (19,2), eller 1,4 ...

Maj 2016

Q1 2016 Investerare roadshows – Presentation

Investerare roadshows i Stockholm, London och Helsingfors med SEB, CEO, CFO och IR och i Köpenhamn med Danske Bank, CFO och IR.

Delårsrapport Q1 2016 – Presentation

Januari–mars 2016. Nettoomsättningen 287,5 miljoner euro (239,0), upp 23,2 procent i lokala valutor*; organisk nettoomsättning minskade med 0,4 procent*. Operativt EBITA 3,2 miljoner euro (5,3), eller 1,1...

Februari 2016

Bokslutskommuniké januari–december 2015 roadshow i Stockholm, London och Paris – Presentation

Investerare roadshow i Stockholm, London och Paris med Nordea, CEO och CFO.

Bokslutskommuniké 2015 – Presentation

Januari–december 2015. Nettoomsättningen 1 254,9 miljoner euro (1 242,1), upp 2,9 procent vid jämförbara valutakurser*, organisk nettoomsättning upp 4,5 procent*. Operativt EBITA 62,2 miljoner euro (61,3...

Januari 2016

SEB Nordic Seminar 2016

SEB Nordic Seminar 2016 i Köpenhamn, Gert Sköld, CFO.